Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-03 Stoppdatum 2016-08-04
Mängd (ton): 20,07 Kostnad totalt: 29588
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: