Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-18 Stoppdatum 2016-08-18
Mängd (ton): 7,25 Kostnad totalt: 9987
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: