Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA MÖRTERUDSTJÄRNEN, 827 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-20 Stoppdatum 2016-10-20
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 9253
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: