Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA VASSÅTJÄRN, 1206 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-27 Stoppdatum 2016-07-27
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1508
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: