Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÖFTSJÖN, 1080 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-17 Stoppdatum 2016-08-17
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 25391
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: