Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-25 Stoppdatum 2016-11-25
Mängd (ton): 35,00 Kostnad totalt: 35021
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: