Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXSJÖN, 384 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-31 Stoppdatum 2016-10-31
Mängd (ton): 55,00 Kostnad totalt: 54862
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: