Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1404 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-06 Stoppdatum 2016-09-06
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4048
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: