Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA ÖREVATTNET, 635 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-10 Stoppdatum 2016-09-10
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 6147
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: