Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOA003, 7918 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-08 Stoppdatum 2016-08-08
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 1545
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: