Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEGÖL, 630814148413 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-06 Stoppdatum 2016-04-06
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 13930
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: