Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åleberg kdos, KD5001 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-30
Mängd (ton): 61,96 Kostnad totalt: 65178
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: