Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA HAMMARSJÖ, 637257149908 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-06 Stoppdatum 2016-10-06
Mängd (ton): 10,12 Kostnad totalt: 12049
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: