Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LYSGÖL, 637066151254 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-23 Stoppdatum 2016-11-23
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1727
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: