Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HESJÖN, 636330149874 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-24 Stoppdatum 2016-11-24
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 6908
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: