Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 6,15 Kostnad totalt: 44921
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Doserare
Kommentar: