Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRGÖLEN, 626559 147221 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-17 Stoppdatum 2016-03-17
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6095
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: