Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSTERN, 631903 147605 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-08 Stoppdatum 2016-10-08
Mängd (ton): 104,00 Kostnad totalt: 106664
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: