Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GUMMESTASJÖN, 628084 135344 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-10 Stoppdatum 2016-01-10
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4563
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: