Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-10 Stoppdatum 2016-12-16
Mängd (ton): 13,35 Kostnad totalt: 20839
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: