Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-11 Stoppdatum 2016-10-13
Mängd (ton): 18,80 Kostnad totalt: 21286
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: