Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA HÖKASJÖ, 630774 140992 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-11 Stoppdatum 2016-12-12
Mängd (ton): 29,70 Kostnad totalt: 46361
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: