Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Ålakullebäcken (Vänneån) 354, 07VM354 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-09 Stoppdatum 2016-04-09
Mängd (ton): 24,03 Kostnad totalt: 36549
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: