Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 451, 07VM451 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-12 Stoppdatum 2016-04-12
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3130
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: