Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 404, 07VM404 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-18 Stoppdatum 2016-03-18
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7775
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: