Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT039003, 06VAT039003 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-17 Stoppdatum 2001-11-17
Mängd (ton): 0,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: