Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJORSJÖN, 6765350-1382830-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-19 Stoppdatum 2016-09-19
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 17280
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: