Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYTÅN, 6754150-1497560-Våt Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-17 Stoppdatum 2016-10-17
Mängd (ton): 40,34 Kostnad totalt: 79187
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: