Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNAN, 6835100-1385400-dos Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-15 Stoppdatum 2016-11-15
Mängd (ton): 45,97 Kostnad totalt: 19583
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: