Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OPPSVETEN, 6655150-1481820-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-09 Stoppdatum 2016-09-09
Mängd (ton): 20,07 Kostnad totalt: 18886
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: