Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST ÄLGSJÖN, 6700760-1462260-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-20 Stoppdatum 2016-10-20
Mängd (ton): 10,31 Kostnad totalt: 17269
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: