Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORSJÖN, 6667660-1436080-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-25 Stoppdatum 2016-09-25
Mängd (ton): 60,00 Kostnad totalt: 49020
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: