Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hornvallaån, 17DOS0021 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 10,87 Kostnad totalt: 5859
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: