Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulvevannet, 17SJÖ0260 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-02 Stoppdatum 2016-09-02
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 15561
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Verdal Metod: Båt
Kommentar: