Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLTJÄRN, 17VTM15 421 1 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-29 Stoppdatum 2016-07-29
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 6991
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: