Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 17VTM37 404 58 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-01 Stoppdatum 2016-09-01
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 10603
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: