Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Öjåflon, 17VTM37 404 81 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-01 Stoppdatum 2016-09-01
Mängd (ton): 13,06 Kostnad totalt: 17396
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: