Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRESJÖN, 17VTM37 405a 1 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-02 Stoppdatum 2016-09-02
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2584
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: