Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iglabäcken, 17VTM37 405a 64 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-31 Stoppdatum 2016-08-31
Mängd (ton): 9,18 Kostnad totalt: 12228
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: