Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stöpälven, 17VTM37 410 155 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-18 Stoppdatum 2016-08-18
Mängd (ton): 10,81 Kostnad totalt: 14723
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: