Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rattsjöälven, 17VTM37 507 31 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-07 Stoppdatum 2016-08-07
Mängd (ton): 9,89 Kostnad totalt: 13173
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: