Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Helvetsbäcken, 17VTM37 509 19b Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-06 Stoppdatum 2016-08-06
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 9377
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: