Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA GRYSJÖN, 17VTM37 509 4 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-06 Stoppdatum 2016-08-06
Mängd (ton): 7,85 Kostnad totalt: 10456
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: