Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: V Åssjön, 17VTM37 510 74 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-06 Stoppdatum 2016-08-06
Mängd (ton): 4,69 Kostnad totalt: 6247
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: