Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långvattsdalen, 17VTM65 102 10 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-26 Stoppdatum 2016-08-26
Mängd (ton): 9,69 Kostnad totalt: 15233
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: