Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 44 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-24 Stoppdatum 2016-08-24
Mängd (ton): 5,81 Kostnad totalt: 9133
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: