Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Råbäcken, 17VTM66 409 71 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 8335
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: