Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örsjöbäcken, 17VTM66 414 183 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-14 Stoppdatum 2016-08-14
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 2506
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: