Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Granån, 17VTM66 414 916 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-16 Stoppdatum 2016-08-16
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 13620
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: