Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORSSJÖN, 17VTM80 601 30 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-28 Stoppdatum 2016-07-28
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 6530
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: